Finanční služby

Operativní leasing
  • Operativní leasing je nájemní vztah, který trvá relativně krátkou dobu. Z pravidla se sjednává na období 6 až 48 měsíců, a to dle požadavků a potřeb nájemce.
  • Po uplynutí doby pronájmu je možné pronájem prodloužit, předmět vrátit, nebo odkoupit. V případě, že se rozhodnete předmět vrátit, jsme schopni jej opravit a vrátit do oběhu.
Finanční leasing
  • Finanční leasing je nájemní vztah, který se uzavírá na dobu určitou, obvykle od 36 do 60 měsíců. 
  • Předmět leasingu je po dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce má na jeho užívání výhradní právo a platí za něj předem domluvené nájemné.
  • Při ukončení leasingové smlouvy si nájemce předmět odkoupí za předem stanovenou částku.

Kompletní IT dodávka zabalená do splátky.

Faktoring
  • Faktoring neboli postoupení pohledávky je nástroj financování krátkodobých pohledávek nebo splátkových kalendářů, které vznikají v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Díky postoupení pohledávky získá klient finance bez zbytečného prodlení.
Úvěr
  • Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků pro účelové financování jednotlivých předmětů nebo celých investičních projektů. Předmět je po celou dobu vlastnictvím klienta (příjemce úvěru). Tento druh financování je vhodné kombinovat například i s dotací na daný projekt.
Zpětný leasing
Zpětný leasing umožňuje financovat již pořízené předměty. Takový předmět nám klient prodá a na základě leasingové smlouvy jej i nadále užívá. Za užívání platí předem domluvené nájemné. S finančními prostředky získanými prodejem předmětu může klient okamžitě a libovolně nakládat.

Zajistíme Vám financování na míru. Ať už máte IT projekt na kratší nebo delší dobu, ať má specifické nebo standardní parametry, na každý se dokážeme podívat a hledat optimální řešení. Nejsme svázání přísnými směrnicemi a když to dává smysl, s financováním pomůžeme z vlastních zdrojů nebo v kombinaci s externím partnerem.

Pomůžeme Vám s žádostí o dotaci na IT vybavení, společně sestavíme váš IT projekt a najdeme pro něj financování.
Kontaktujte nás
Pavel Vojtek
Záběhlický zámek, Za potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Kontakt
pavel.vojtek@csf.cz
+420 606 048 774

Kontaktní formulář

Odesílám formulář...
Souhlas s použitím cookies
Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme soubory cookies. Tento souhlas s použitím cookies nám umožní zpracovávat vaše chování při procházení tohoto webu a zpracovávat jedinečné identifikátory. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit některé vlastnosti nebo služby poskytované na tomto webu.
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Marketingové cookies
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Přijmout vše
Uložit předvolby
Upravit předvolby